Jak udělat z obchodního centra koncentrační tábor

Publikováno: 12.06.2015

USA a dalšími anglicky mluvícími zeměmi se šíří strach z budování shromažďovacích táborů. Po celém území USA pokračuje instalace vysokých ocelových věží, kamer a výstavba plocených objektů, která vyvolává debaty, spekulace, ale především strach. U nás jsem se o těchto věcech nedočetl, ale snažil jsem se zjistit co se dá ze zahraničních zdrojů a tady to je:

To, že se v USA ve velké míře objevují objekty připomínající shromažďovací tábory a ocelové věže, je záležitost, která je fakt a diskutuje se o ní již několik let. Tyto objekty začala budovat americká státní bezpečnostní agentura FEMA již od osmdesátých let. FEMA je nevolená instituce s rozpočtem v miliardách dolarů, nevystupuje v médiích a někdy bývá považována za skutečnou mocenskou strukturu v USA s mocí větší než má samotná vláda. Oficiálním cílem budování těchto táborů bylo a je ochránit obyvatele a poskytnout prostor pro přežití pokud by došlo na jekékoliv ohrožení na zdraví nebo životech, například nějakou přírodní katastrofou, teroristickým útokem atd. Jinak řečeno, je to jakési preventivní opatření pokud by přišla nějaká velká katastrofa. Také je třeba říci, že těchto objektů je skutečně hodně, celkem asi 800, již nyní mají své zaměstnance a ozbrojenou stráž, nejsou to tedy žádné zrezavělé bunkry, kde si děti hrají na schovku.

V rámci veřejnosti však existují i obavy, že by tato zařízení mohla být zneužita. Jedním ze scénářů, o kterém se diskutuje je ten, že by tyto “pevnosti” sloužily jako zadržovací prostory pro hlasité politické aktivisty bojující proti režimu a další nepohodlné lidi. Druhým scénářem je spekulace, že oplocené tábory se strážemi by mohly sloužit jednoduše jako budoucí obydlí, do kterého by byli lidé nastěhováni v případě nějaké uměle vytvořené katastrofy. Jinými slovy, spekuluje se, že kempy byly vytvořeny právě s cílem účelového zadržení lidí a fyzické kontroly americké populace. Například: vytvoří se umělý konflikt, který poskytne vládě důvod (záminku) pro to, aby mohla chránit své obyvatele jednoduše tím, že je převeze do těchto kempů. A to na neurčito, prostě tak dlouho, jak bude třeba.

Nyní trochu více prakticky. Podle výše uvedených spekulací se zdá, jako by byla nějaká krize již naplánována a stát se nyní připravuje na její průběh. Tyto spekulace ovšem nejsou jen diskuze na internetu a vyprávění z gauče. Naopak, lidé na vlastní pěst pozorují a zkoumají změny ve svém okolí. A co můžeme vidět, jsou to změny, které jejich domněnky o nějaké budoucí krizi dosti ospravedlňují. Pojďme se blíže podívat na to, co lze nyní v mnoha městech pozorovat.

Lidé ve svých fotoreportech z dálnice 25 mezi Wyomingem, Cheyenne a Wheatlandem poukazují na vysoké věže, které připomínají standardní ISL věže (tady a tady), které používají letiště pro navádění letadel, když je špatné počasí. Rozdílem je, že věže o kterých mluvíme (tady, tady a tady) se objevují ve shluku tří a kromě standardního vybavení jsou opatřeny “divným zařízením” s ocelovými dráty a také něčím, co připomíná velký megafon. Reportující čtenář si nejdříve myslel, že se jedná o klasické sirény varující obyvatelé před tornády v Cheyennu, ale tyto se od ostatních dost lišily, a pak mu došlo, že žádná z nich není namířena na obytné zóny, ale směrem na silnici. Web commonsense.com se ptá: proč se tyto telekomunikační věže objevují právě severně od Cheyenne a jestli snad Wyoming očekává příliv obyvatel nebo jiných “návštěvníků?

Jiný čtenář výše uvedeného serveru z Wyomingu si všiml, že se ve velké míře začaly objevovat i kamery a to na většině světelných křižovatkách, ale také na parkovištích (tady a tady). Podle tohoto webu to nejsou jen normální kamery, ale detekční systémy. Jedná se o takzvaný projekt Intellistreets. Intellistreets kromě kamer zahrnuje i systém veřejného osvětlení, který vypadá jako normální pouliční lampa, ale umí skenovat lidi procházející kolem, číst myšlenky a mluvit, a především přeposílat záznamy Veřejné bezpečnosti Spojených států. (DHS). Kamery projektu Intellistreets jsou již používány v anglickém Birminghamu a ve Farminghton Hills v Michiganu v rámci beta testování, reálné produkty jsou k vidění právě ve Wyomingu. Zde malá poznámka serveru commonsense.com. Instalováním kamer a “chytrých” veřejných osvětlení Intellistreets to prý nekončí. Výzkumná agentura pro bezpečnost DARPA dostala 70 milionů dolarů, aby vyvinula zařízení, které bude schopno číst a reagovat na mozkové pochody v reálném čase. Podle commonsense.com existuje domněnka, že tato zařízení jsou vyvíjena právě pro potřebu nějakého postpovstaleckého období, kdy má pomocí této technologie dojít k nastolení totálního sledování lidí.

Nyní zpět k pozorování proměn. Kromě Intellistreets si lidé všímají i podivností s nákupními centry. Několik lidí z Anglie se nezávazně na sobě začalo soustředit na jedno nákupní centrum a všimli si, že jedno obchodní centrum v neuvedené lokalitě má na střechách tři věže (na každém rohu jedni). Tyto věže podle pozorovatelů připomínají pozorovatelny nebo střílny, které se dají vidět ve vězeních (obrázky zdezde a zde). Dále trvdí, že věže jsou rozmístěny tak, aby z nich byl výhled na celý objekt a nebyl žádný slepý úhel. Věže asi ničemu neslouží, jelikož okna na nich jsou zavřená roletou a nikdy se prý nepoužívala. Pointa obav pozorovatelů je, že nákupní centra s věžemi jsou takto stavěna proto, aby někdy v budoucnu mohla být lehce přestavěna v nějaký vězeňský objekt.

Jeden pozorovatel ve svém zkoumání pokračoval dále a na opačné straně města si všiml dalšího nově postaveného obchodního centra, ze kterého vycházela jakási pyramidová konstrukce se zlatou střechou. Kromě toho si všiml ještě kavárny uvnitř a ptal se dělníků, proč je ta kavárna postavená na tak špatném místě, a také mu neušlo několik dalších stavebních nedokonalostí. Dělník odpověděl, že na tom nesejde, a že tu budovu budou mít jen na tři roky.

Pokud jde o obchodní centra, v USA bylo v posledních měsících vidět i uzavírky několika obchodů Walmart. Jeden anonymní čtenář z Westministeru v Marylandu tento web informoval o podezřelém uzavření právě jednoho z Walmartů. Všiml si zabarikádovaných oken, a kromě toho u objektu stála ozbrojená policie s několika vojáky. Dále u objektu prý stál i autobus s logem FEMA. Na budově visí oznámení, které říká, že objekt je uzavřen z důvodu rozšíření.

Otázkou pro americké ale i evropské pozorovatele zůstává, zda se podobný model budování kempů popřípadě jejich transformace z obchodních center nebude aplikovat i ve Velké Británii, a co více, zda FEMA kempy nebudou jen další mučicí síně bez soudu typu Guantanamo nebo americké vězení Abu Ghraib v Iráku. Narozdíl od nás, FEMA kempy jsou v USA a zbytku anglicky mluvícího světa velmi diskutovanou záležitostí a mluví se o nich již léta. Ale to, že si lidé všímají detailů jako kamery na ulicích či uzavřených obchodních center nebo podezřelých věží, je záležitost posledních měsíců, a je k tomu důvod.

Ten důvod je vojenské cvičení Jade Helm. Toto cvičení má proběhnout na většině území USA pod dobu dvou měsíců, od 15. července do 15. září 2015. Cílem cvičení je připravit vojáky, vzdušné a námořní síly na boj s nepřítelem Spojených států. V kontrastu s tímto oficiálním popisem je názor, že toto cvičení má připravit vybrané jednotky právě na situaci masivního konfliktu (povstání obyvatel) a zadržení obyvatel v rámci koncentračních kempů FEMA včetně zavedení stanného práva. Cvičení se kromě profesionálních vojáků v uniformách budou účastnit také civilní pracovníci, kteří budou používat civilní auta. Účastnit se ho budou také zahraniční jednotky z 18 zemí světa (většina ruští vojáci). Výše uvedený web zprostředkovává názor čtenáře, který si jako zaměstnanec letiště v Portlandu všiml asi 150 rusky mluvících vojáků (černý oděv a modré vesty), kteří byli ihned po příletu naloženi do neoznačných autobusů, které je odvezly pryč.

Ačkoliv se americká média snaží strach mezi Američany uklidnit, vzhledem k rozsahu Jade Helm a také přítomnosti zahraničních vojáků existují obavy, že toto cvičení je mimo jiné důvody organizováno právě za účelem beta testování těchto táborů a to již s reálnými “nepřáteli státu”. Výše uvedený web podobné obavy denně registruje i mezi svými čtenáři z Austrálie a Nového Zélandu.

Strach Američanů z budoucího vnitrostátního masového konfliktu zdají se být ještě více oprávněné pokud uvedeme, že Americká národní bezpečnost (DHS) v prvním pololetí roku 2013 nakoupila 1,5 miliard (!) munice, z toho nemalou část tvoří expanzivní 40 mm munice, které vybuchují při dopadu na plochu s cílem poškodit lidské orgány. Otázky Američanů, proč policie a armáda potřebuje tolik ničivé munice v rámci použití na území státu, zůstaly bez odpovědi. Prý je vše pro potřeby vojenských cvičení. DHS je mimochodem ta stejná organizace, která má na starosti vývoj sledovacích zařízení Intellistreets, o kterých jsme psali v úvodu článku. Nicméně podle tohoto utajeného výukového manuálu pro ozbrojenou policii a armádu se zdá, že v rámci vládních struktur se s nějakým konfliktem počítá. Tento manuál popisuje způsoby, jakými by měly být použity vojenské a policejní zbraně při potlačování povstání a ozbrojených stávek, dále jak by měly být zabavovány zbraně a dokonce instruuje k zastřelení občanů pokud dojde na nepokoje v masovém měřítku. Poměrně hrozivě konkrétní je především strana 20, kde se boj proti dizidentům popisuje jako boj, “kdy nebude vypáleno varovného výstřelu”. Mimo to manuál vypisuje typy zbraní podle jejich konkrétního účelu (proti demonstrantům nebo povstalcům) a zahrnuje třeba protipovstalecké granáty. Kromě toho vojákům doporučuje nosit zbraně v pohotovostním režimu, což je jakási psychologická nauka vůči povstalcům a ukázka síly. Mezi dalšími zbraněmi jsou například nám známá vodní děla. Dokument mimo jiné popisuje jak se bude zacházet s přemisťováním vězňů a disidentů do shromažďovacích táborů a jak bude probíhat jejich převýchova. Dále se počítá s využitím nasazených špiónů, kteří budou v přestrojení za povstalce shromažďovat data a “donášet”. Kompletní dokument je zde.

Poslední věc, která jde ruku v ruce s výše uvedeným a poukazuje na možné masové nepokoje či konflikt, je nouzové vysílání v TV. V noci 30. března proběhlo ve většině území USA nouzové vysílání neboli varování, což je je národní výstražný systém USA, zavedený 1. ledna 1997 a navržený tak, aby prezident USA mohl během deseti minut promluvit ze všech médií. Lidi samozřejmě nouzové vysílání vyděsilo, jelikož se nikde neobjevilo upozornění, že takový test bude probíhat.

FEMA kempů je na celém území Ameriky více než 800 a přibývají další. Probíhá stále více a více cvičení zaměřené na domácí nepokoje, boj s vnitřním nepřítelem a internaci občanů. Jade Helm není jediný. DHS před dvěma lety nakoupila 1,6 miliard munice. Vojáci a policie jsou v rámci manuálů cvičeni, jak zacházet s davem včetně instrukcí kdy a jak použít jaké zbraně. Dochází k instalaci detekčních kamer, přestavbám obchodním center a některá nová se budují s podezřelými věžovými objekty na střechách. Na okrajích měst jsou k vidění podivné věžovité struktury. Ve světle těchto skutečností se opravdu zdá, jako kdyby se americká města v tichosti ale vědomě připravovala na budoucí nepokoje a “odklizení” části populace. Na co by to všechno jinak bylo? 

Další články z kategorie:

Napsat komentář:

Jméno je povinné.

Zadejte validní e-mail.

Text je příliš krátký.

Komentáře:

  • Zatím nikdo neokomentoval tento článek.